Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
     srv2  
 
Data przetargu
Nazwa
20.01.2021
Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.
14.01.2021
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2021 r.
14.01.2021
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r.
31.12.2020
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków)przy ul.Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2
17.12.2020
Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2021 r.
16.12.2020
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków) przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2
30.11.2020
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2021r.
30.11.2020
Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r
10.11.2020
Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu
05.11.2020
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
29.10.2020
Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki wąskotorowej w Grójcu
25.09.2020
Remont podjazdu do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bikówku.
22.09.2020
Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyk - etap 1 ul. Norwida
04.09.2020
Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec
10.09.2020
Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej
10.09.2020
Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców
27.08.2020


Cześć I: "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Grójec"

Część II: "Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec"

 

26.08.2020
Budowa ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu – I etap
26.08.2020
Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej
25.08.2020
Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców
18.08.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu.
24.08.2020
Budowa ul. Relaksowej w Grójcu - II etap" oraz "Budowa odcinka ul. Bokserskiej
07.08.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu
05.08.2020
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec
03.08.2020
Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego
05.08.2020
Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap” oraz „Budowa odcinka ul. Bokserskiej
13.07.2020
Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerową i Spokojną w Głuchowie.
08.07.2020
Przebudowa drogi gminnej nr 160512W, dojazdowej do gruntów rolnych Głuchów-Wysoczyn od km 1+650 do km 2+622
17.06.2020
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.
23.06.2020
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
23.06.2020
Budowa drogi gminnej Głuchów-Podole łączącej ulice Spacerowąi Spokojną w Głuchowie
05.06.2020
Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu
01.06.2020
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
24.04.2020
Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka.
19.03.2020
Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w Grójcu na odcinku od ul. Walecznych do ul. Lewiczyńskiej
17.03.2020
Remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec w 2020 r.
24.02.2020
Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego
24.02.2020
Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.
04.02.2020
Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020.
31.01.2020
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie Miasta i Gminy Grójec w 2020 r.
30.01.2020
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.
31.12.2019
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec
31.12.2019
Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020 r.
23.12.2019
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.
20.12.2019
Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu
12.12.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
05.12.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
28.11.2019
Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap
28.11.2019
Przebudowa drogi gminnej 161570W w Woli Worowskiej oraz przebudowa drogi gminnej 161572W w Woli Worowskiej i Zalesiu
12.11.2019
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2022 r.
23.10.2019
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
10.09.2019
Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu
27.08.2019
Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu
12.08.2019
Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec
19.09.2019
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec
22.07.2019
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec
02.07.2019
Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
28.06.2019
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
25.06.2019
Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
12.06.2019
Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
12.06.2019
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
28.05.2019
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin
23.05.2019
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
06.05.2019
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
06.05.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
06.05.2019
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
18.04.2019
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową
12.04.2019
Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu - II etap
08.04.2019
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
05.04.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
05.04.2019
Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
20.03.2019
Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
20.03.2019
Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej”
„Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu
18.03.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
18.03.2019
Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.
18.02.2019
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
18.02.2019
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
04.02.2019
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku
 
     
 

Archiwum2010-2013

Archiwum2014-2016

Archiwum2017-2018