Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
     srv2  
 
Data przetargu
Nazwa
21.10.2019
Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
10.09.2019
Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu
27.08.2019
Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu
12.08.2019
Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec
19.09.2019
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec
22.07.2019
Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grójec
02.07.2019
Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu
28.06.2019
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
25.06.2019
Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50
12.06.2019
Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury
12.06.2019
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego
28.05.2019
Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin
23.05.2019
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
06.05.2019
Przebudowa dróg gminnych w Krobowie
06.05.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
06.05.2019
Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: „Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec”.
18.04.2019
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową
12.04.2019
Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu - II etap
08.04.2019
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
05.04.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
05.04.2019
Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
20.03.2019
Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
20.03.2019
Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej”
„Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu
18.03.2019
Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe
18.03.2019
Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Duży Dół -III etap.
18.02.2019
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
18.02.2019
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
04.02.2019
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2019 roku
 
     
 

Archiwum2010-2013

Archiwum2014-2016

Archiwum2017-2018