Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
       
 
Data przetargu
Nazwa
13.12.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec
09.12.2013
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2014 roku
04.12.2013
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2014 roku
29.11.2013
ZWIK - Usługa transportowa na wywóz osadu ściekowego
27.11.2013
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec
16.10.2013
ZWIK - Dostawa oleju napędowego do bezciśnieniowego naziemnego zbiornika magazynowego ES 5000
15.10.2013
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego
15.10.2013
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec.
07.10.2013
Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pod nazwą Czas osiągnąć sukces realizowanego przez publiczne szkoły podstawowe z terenu Gminy Grójec współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
03.10.2013
Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego do publicznych szkół podstawowych Gminy Grójec w ramach projektu systemowego POKL 9.1.2 pt. Czas osiągnąć sukces
00.09.2013
Odławianie psów z terenu gminy Grójec
27.09.2013
Dostawa opraw i źródeł światła
27.09.2013
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego
27.09.2013
Przebudowa chodnika w ul.Słowackiego w Grójcu na odcinku al.Niepodległości - ul.POW strona lewa.
11.09.2013
Remont chodnika w ul.Ogrodowej w Grójcu, Przebudowa chodnika w ul.Słowackiego w Grójcu na odcinku al.Niepodległości - ul.POW strona lewa.
11.09.2013
Zakup szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec.
28.08.2013
Przebudowy przepustów na terenie gminy Grójec.
31.07.2013
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mieczysławówka.
1.08.2013
Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Targowica w Grójcu - część II.
31.07.2013
Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości.
22.07.2013
Remont drogi gminnej nr 63 w miejscowości Mieczysławówka.
10.07.2013
Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do użytku publicznego dla mieszkańców Częstoniewa Kolonii i sąsiednich miejscowości.
10.07.2013
Plac zabaw w Mirowicach jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego.
24.06.2013
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
27.06.2013
Przebudowa sieci ciepłowniczej na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Kozietulskiego w Grójcu.
04.06.2013
ZWIK - Wykonanie usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec.
22.05.2013
Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic Słowackiego, Al. Niepodległości i Drogowców.
07.05.2013
ZWIK - Wykonanie usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec.
07.05.2013
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu wiejskiego gminy Grójec od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
07.05.2013
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z terenu miasta Grójca od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
05.04.2013
ZWIK - Zakup wapna palonego mielonego.
08.04.2013
Przebudowa na rondo skrzyżowania ulic Słowackiego, Al. Niepodległości i Drogowców.
03.04.2013
Przebud. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Niepodległości w Grójcu na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wysokości posesji nr 7 i w ul. Pocztowej.
03.04.2013
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Al. Niepodległości w Grójcu
03.04.2013
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
27.03.2013
Wymiana dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeńczycach
20.03.2013
Budowa i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ulicy Jana Pawła II w Grójcu
20.03.2013
Przebudowy i remonty chodników na terenie miasta i gminy Grójec.
18.03.2013
Przebud. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Niepodległości w Grójcu na odcinku od ul. J. Piłsudskiego do wysokości posesji nr 7 i w ul. Pocztowej.
13.03.2013
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Al. Niepodległości w Grójcu.
27.02.2013
Budowa odwodnienia- kanalizacji deszczowej pod budowę łącznika w ul. Granicznej w Grójcu
20.02.2013
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
13.02.2013
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kobylińskiej w Grójcu - etap II.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Skurowie w ramach funduszu sołeckiego.
13.02.2013
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i sanitarnej w ulicy Akacjowej w Grójcu
06.02.2013
Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
06.02.2013
Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
23.01.2013
Budowa drogi gminnej 160522W w miejscowości Pabierowice
16.01.2013
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
28.12.2012
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
18.12.2012
Zakup i dostawa rolby na lodowisko sezonowe w ramach programu Biały Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Józefa Piłsudskiego 68 w Grójcu
20.12.2012
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu.
18.12.2012
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
30.11.2012
ZWIK - Usługa transportowa na wywóz osadu ściekowego
29.11.2012
Zakup i dostawa rolby na lodowisko sezonowe w ramach programu Biały Orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Józefa Piłsudskiego 68 w Grójcu
13.11.2012
Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik w Grójcu
29.10.2012
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody 2500dm3 z napędem 4x4
22.10.2012
ZWiK - Dostawa oleju napędowego do bezciśnieniowego naziemnego zbiornika magazynowego ES 5000
17.10.2012
Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem wody 2500dm3 z napędem 4x4
18.10.2012
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
27.09.2012
Przebudowa gminnego budynku administracyjnego dawnej prokuratury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia dla gminnych jednostek administracyjnych - Al. Niepodległości 20, 05-600 Grójec.
20.09.2012
Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m.Lesznowola, przebudowa przepustów w drodze gminnej w m.Załącze, przebudowa przepustu w ul.Wilczogórskiej w Grójcu.
20.09.2012
Zakup szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec
19.09.2012
Budowa ulicy Zdrojowej na odcinku do ul. Medalowej i cz. ul. Bokserskiej. Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zdrojowej i Olimpijskiej.
12.09.2012
GOK - III etap modernizacji kina Grójeckiego Ośrodka Kultury - projekcja cyfrowa
30.08.2012
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec
29.08.2012
Dostawa opraw i źródeł światła.
24.08.2012
Przebudowa przepustu w drodze gminnej w m. Lesznowola, przebudowa przepustów w drodze gminnej w m. Załącze, przebudowa przepustu w ul. Wilczogórskiej w Grójcu.
24.08.2012
Remont drogi gminnej w m.Worów, remont ulicy Worowskiej w Grójcu, remont ul. Bankowej w Grójcu, remont chodnika w ul. Pocztowej w Grójcu, remont ulicy Spokojnej w Głuchowie
21.08.2012
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Grójec
6.08.2012
GOK - III etap modernizacji kina Grójeckiego Ośrodka Kultury - projekcja cyfrowa
6.08.2012
GOK - III etap modernizacji kina Grójeckiego Ośrodka Kultury - dźwięk cyfrowy, wymiana ekranu i klimatyzacja kabiny projekcyjnej
1.08.2012
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Grójec
17.07.2012
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
10.07.2012
Budowa pompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu
21.06.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Przemysłowej w Grójcu.
13.06.2012
Modernizacja drogi gminnej w Uleńcu.
13.06.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojowej w Grójcu
04.06.2012
Budowa pompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu
14.05.2012
Przebudowa sieci ciepłowniczej na os. Targowica w Grójcu
14.05.2012
Budowa boiska piłkarskiego o wymiarach areny 105x68m w Grójcu przy ulicy Laskowej 17
15.05.2012
Budowa pompowni ścieków sanitarnych przy ulicy Zbyszewskiej w Grójcu
07.05.2012
Budowa przedszkola na działkach nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w Grójcu.
26.04.2012
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
24.04.2012
Budowa boiska piłkarskiego o wymiarach areny 105x68m w Grójcu przy ulicy Laskowej 17
11.04.2012
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
12.04.2012
Budowa przedszkola na działkach nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w Grójcu
06.04.2012
Remont elewacji budynku ul. Jatkowa 2a w Grójcu
27.03.2012
Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu Myśl, Planuj, Działaj Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
26.03.2012
Termomodernizacja budynku ul. Niepodległości 7b w Grójcu.
21.03.2012
Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kobylińskiej, drogi gminnej w Żyrówku i w ramach funduszu sołeckiego - we wsi Mieczysławówka
21.03.2012
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli, Gm. Grójec
07.03.2012
Dostawa książek w wersji drukowanej i elektronicznej na mośniku CD dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Grójcu
13.03.2012
Remont elewacji i kominów budynku ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.
07.03.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Worowskiej w Grójcu
29.02.2012
Zaprojektowanie i wybudowanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na przejściu dla pieszych przez ul. Piłsudskiego przy PSP Nr 1 w Grójcu
22.02.2012
Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż rowu KM-40 na odcinku od ul. Zbyszewskiej w Grójcu
15.02.2012
Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
15.02.2012
Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
16.02.2012
Remont dachu i elewacji budynku pl. Wolności 5 w Grójcu.
15.02.2012
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec, w tym w ramach funduszu sołeckiego.
15.02.2012
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Granicznej w Grójcu.
01.02.2012
Przebudowa na rondo skrzyżowania ul. Armii Krajowej, Kościelnej, Worowskiej i Poświętne w Grójcu
18.01.2012
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
12.01.2012
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
10.01.2012
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Grójec.
28.12.2011
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Grójec.
28.12.2011
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu
15.12.2011
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu
15.11.2011
Zakup szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakom szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec
04.11.2011
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
02.11.2011
ZWIK - Usługa transportowa związana z przewiezieniem osadu ściekowego z Oczyszczalni Ścieków w Grójcu Kobylin 1d do zagospodarowania.
04.11.2011
Dostawa opraw i źródeł światła
26.10.2011
Przebudowa drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego) od ulicy Sportowej do bloku przy ulicy Polnej 5 w Grójcu
21.10.2011
Dostawa opraw i źródeł światła
12.10.2011
Wykonanie podbudowy ulicy Medalowej w Grójcu
12.10.2011
Zakup szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych na terenie gminy Grójec.
29.09.2011
Odławianie psów z terenu gminy Grójec
2011
Remont elewacji i dachu budynku pl. Wolności 5 w Grójcu.
2011
Remont elewacji budynku ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.
28.09.2011
Budowa odcinków sieci wodociągowej we wsi Duży Dół
26.09.2011
Rozbudowa alejek w Parku Miejskim w Grójcu
21.09.2011
Remonty dróg gminnych w Gminie Grójec
12.09.2011
Remont elewacji i dachu budynku pl. Wolności 5 w Grójcu.
09.09.2011
Remont elewacji budynku ul. Piłsudskiego 45 w Grójcu.
17.08.2011
Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Grójec
18.08.2011
Nawierzchnia drogi gminnej w Kociszewie
10.08.2011
Rozbudowa instalacji gazu i CO w budynku ul. Piłsudskiego 94A Grójcu
27.07.2011
Opracowanie ekspertyzy nawierzchni ul. Armii Krajowej i Placu Wolności w Grójcu
03.08.2011
Dokończenie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej i budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Poświętne w Grójcu na odcinku od skrzyżowania z ul. P. Skargi do wysokości posesji nr 15
04.08.2011
ZAPO - Przetarg nieograniczony -Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec
Termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 94 D w Grójcu.
08.07.2011
Odławianie psów z terenu gminy Grójec
14.07.2011
Prace remontowe: 1.- prace remontowe w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik- branża ogólno - budowlana 2. - montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik 3. - prace remontowe w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik- branża sanitarna
13.07.2011
Modernizacja drogi w Uleńcu
13.07.2011
Remont ulic Żeromskiego, Jana Pawła II w Grójcu i ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli
27.06.2011
Prace remontowe: 1.- prace remontowe w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik- branża ogólno - budowlana 2. - montaż instalacji elektrycznych w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik 3. - prace remontowe w pomieszczeniach sauny Krytej Pływalni Wodnik- branża sanitarna
07.06.2011
ZWiK - Wykonanie studni zastępczej nr 4 za studnię awaryjną nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych ujęcia komunalnego Kępina-Lewiczyńska gm. Grójec.
25.05.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową na budowę przedszkola na działkach nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej z infrastrukturą w Grójcu.
16.05.2011
MGOPS - Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu Myśl, Planuj, Działaj Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
11.05.2011
Wykonanie boiska wielofunkcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bikówku Gm. Grójec.
10.05.2011
Termomodernizacja budynku ul. Piłsudskiego 38 w Grójcu.
20.04.2011
Remont chodnika w ul. Konopnickiej w Grójcu
13.04.2011
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztorysową na rozbudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Lesznowoli Gm. Grójec
13.04.2011
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
12.04.2011
ZAPO - Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lesznowoli w ramach programu Radosna Szkoła
12.04.2011
ZAPO - Remont i odnowienie pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej oraz sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr1 w Grójcu
06.04.2011
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
30.03.2011
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla wsi Wysoczyn i cz. wsi Głuchów
30.03.2011
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Sienkiewicza w Grójcu
23.03.2011
Wybudowanie i zaprojektowanie wybranych gospodarstw gminy Grójec w przydomowe oczyszczalnie ścieków - 60 szt
15.03.2011
Odbiór i wywóz ścieków komunalnych z nie skanalizowanych posesji mieszkanoiwych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
04.03.2011
Budowa sieci ciepłowniczej w Grójcu.
09.02.2011
Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w Grójcu
02.02.2011
Budowa odcinka wodociągu (spinającego) wraz z przyłączami w części ulicy Mogielnickiej poza obwodnicą w Grójcu
02.02.2011
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Willowej w Grójcu
26.01.2011
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Poświętne w Grójcu na odcinku od skrzyżowania z ul. P. Skargi do wysokości posesji nr 15.
30.12.2010
Wywóz odpadów komunalnych stałych z komunalnych zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
23.12.2010
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu.
20.12.2010
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
10.11.2010
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego dróg gminnych w Gościeńczycach i Grudzkowoli.
29.10.2010
Zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec.
11.10.2010
Wybudowanie garażu dla potrzeb OSP na działce Nr 97/1 w Pabierowicach gm. Grójec
06.10.2010
Oświetlenie dróg w gminie Grójec i dostawa opraw oraz osprzętu oświetleniowego
24.09.2010
Przebudowa ul. Granicznej wraz z łącznikiem do Al. Niepodległości w Grójcu
27.09.2010
Przebudowa instalacji gazu i C.O. w budynku ul. Piłsudskiego 94E w Grójcu
17.09.2010
Wybudowanie garażu dla potrzeb OSP na działce Nr 97/1 w Pabierowicach gm. Grójec
02.09.20410
Dostawa szczepionek i wykonanie szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt zamieszkałych w gminie Grójec
25.08.2010
Wykonanie budynku mieszkalnego - wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi na działce o nr ewid. 32/3 poł. w miejsc. Częstoniew Kolonia
18.08.2010
Wybudowanie garażu dla potrzeb OSP na działce Nr 97/1 w Pabierowicach gm. Grójec
10.08.2010
Budowa placu zabaw w Głuchowie
06.08.2010
Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy i Miasta Grójec
02.08.2010
Budowa 3 placów zabaw przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Grójec w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA
21.07.2010
Budowa placu zabaw w Głuchowie
14.07.2010
Część II rozbudowy ogródka jordanowskiego w Grójcu
14.07.2010
Wykonanie placów zabaw - "Radosna szkoła" - przy trzech szkołach podstawowowych na terenie Gminy Grójec
02.07.2010
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sieć rozdzielczą oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mogielnickiej na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Targowej.
30.06.2010
Wybudowanie garażu dla potrzeb OSP na działce Nr 97/1 w Pabierowicach gm. Grójec
30.06.2010
Grójec: Część 1: Wycinka drzew, rozebranie starego ogrodzenia i wykonanie nowego od strony północnej Część 2: Rozbiórka budynków
30.06.2010
Nawierzchnia drogi Bikówek-Dębie odcinek w m. Dębie
30.06.2010
Nawierzchnia drogi Bikówek-Dębie, odcinek Uleniec-Dębie
30.06.2010
Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego drogi gminnej w Grudzkowoli
15.06.2010
Budowa instalacji wewnętrznej C.O. i przyłącza cieplnego do budynku ul. Piłsudskiego 38 w Grójcu
16.06.2010
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sieć rozdzielczą oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mogielnickiej na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Targowej.
09.06.2010
Przebudowa ul. Granicznej wraz z łącznikiem do Al. Niepodległości w Grójcu
09.06.2010
Wykonanie nawierzchni bitumicznych ulicy Lewiczyńskiej i drogi w Kobylinie
09.06.2010
Zaprojektowanie i wybudowanie 80 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grójec.
16.06.2010
Remont i odnowienie pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 Grójcu.
26.05.2010
Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na sieć rozdzielczą oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Mogielnickiej na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Targowej.
12.05.2010
Zaprojektowanie i wybudowanie 100 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Grójec.
12.05.2010
Budowa sieci wodociągowej na odcinku: wieś Gościeńczyce- Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli.
28.04.2010
Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kośminie wraz z mapami do celów projektowych.
21.04.2010
Budowa sieci wodociągowej na odcinku: wieś Gościeńczyce - Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Lesznowoli - zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego w Lesznowoli.
12.04.2010
Rozbudowa ogródka jordanowskiego w Grójcu.
14.04.2010
Budowa instalacji gazu i C.O. w budynku ul. Wybickiego 5 w Grójcu.
14.04.2010
Budowa odcinka sieci wodociągowej dla potrzeb domu Pomocy Społecznej dla bezdomnych Słoneczny we wsi Słomczyn - Kącin.
30.03.2010
Wymiana chodników i utwardzenia terenu wokół Publicznego Przedszkola Nr 4 przy ul. Okrężnej 1A w Grójcu.
24.03.2010
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
24.03.2010
Remont nawierzchni chodników w Grójcu.
17.03.2010
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi w ulicy Mszczonowskiej i Wilczogórskiej w Grójcu.
01.03.2010
Odławianie psów z terenu gminy Grójec.
10.02.2010
Dostawa książek dla: Wypożyczalni dla Dorosłych, Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży i Czytelni.
08.02.2010
Zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej w Grójcu
03.02.2010
Remonty nawierzchni dróg gminnych i ulic w Grójcu