Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
     srv2  
 
Data przetargu
Nazwa
28.12.2018
Usługi związane z odpadami w 2019 roku.
28.12.2018
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2019 roku.
21.12.2018
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec
21.11.2018
Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu w Grójcu
17.10.2018
Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu w Grójcu
05.10.2018
Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
12.09.2018
Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi
24.08.2018
Budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu
22.08.2018
Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
20.07.2018
Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem dla OSP Zalesie
25.07.2018
Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi.
11.07.2018
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu- etap I
25.06.2018
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
12.06.2018
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
20.06.2018
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu- etap I
30.05.2018
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
30.05.2018
Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa
16.05.2018
Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem
08.05.2018
Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
08.05.2018
Remont chodników ulicy Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Słowackiego – strona prawa
25.04.2018
Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
25.04.2018
Budowa miejsc postojowych na działkach gminnych przy ul. Sportowej
18.04.2018
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. 
Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół.
Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
18.04.2018
Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem
11.04.2018
Budowa chodnika z przebudową drogi gminnej w zakresie chodnika w Woli Krobowskiej – w tym fundusz sołecki
28.03.2018
Dostawa kruszywa betonowego z recyklingu do celów drogowych
04.04.2018
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
04.04.2018
Remont drogi gminnej nr 64 w Mieczysławówce oraz utwardzenie działki o nr ewid. 278/15 w Lesznowoli
04.04.2018
Przebudowa drogi gminnej Nr 161558W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów- II etap
28.03.2018
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
28.03.2018
Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
28.03.2018
Rozbudowa ulicy Francuskiej z odwodnieniem
21.03.2018
Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
21.03.2018
Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
21.03.2018
Budowa przepompowni ścieków (typu tłocznia) z kanałami dopływowymi i rurociągiem tłocznym w Kobylinie gm. Grójec
14.03.2018
Budowa chodnika w Woli Krobowskiej i miejsc postojowych przy ulicy Sportowej
07.03.2018
Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
07.03.2018
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
01.03.2018
Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
28.02.2018
Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole - II etap
28.02.2018
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych. 
Część I – Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół.
Część II – Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
Część III – Żwirowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.
28.02.2018
Budowa ulicy Sienkiewicza w Grójcu wraz z kanalizacją deszczową
16.02.2018
Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec.
Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
16.02.2018
Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.
14.02.2018
Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu
07.02.2018
Remont wieży ratuszowej oraz elewacji budynku ratusza z przyległą kamienicą i oficyną przy Placu Wolności 2 w Grójcu
31.01.2018
Budowa ul.Wyszyńskiego - łącznika pomiędzy ulicami Piłsudskiego i Jana Pawła II w Grójcu wraz z infrastrukturą i oświetleniem ulicznym.
31.01.2018
Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec.
Część I – Remont ulic Worowskiej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
31.01.2018
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu
31.01.2018
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylinie oraz budowa wodociągu w miejscowości Zalesie
24.01.2018
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
24.01.2018
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
27.12.2017
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 rok.
19.12.2017
Usługi związane z odpadami w 2018 roku.
12.12.2017
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2018 rok.
12.12.2017
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.
04.12.2017
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2018 roku
30.11.2017
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec w 2018 r.
08.11.2017
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GRUPY ZAKUPOWEJ GMINY I MIASTA GRÓJEC W OKRESIE 01.01.2018r. – 31.12.2019r.
11.10.2017
Tłuczniowanie dróg na terenie gminy Grójec
06.09.2017
Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec. Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole. Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej nr 55 Uleniec - Dębie
08.09.2017
Budowę wodociągu w miejscowości Zalesie gm. Grójec.
06.09.2017
Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
27.07.2017
Przetarg - zimowe utrzymanie dróg w gminie Grójec
02.08.2017
Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec.
Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej
nr 55 Uleniec - Dębie
02.08.2017
Budowa odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
19.07.2017
Remonty dróg na terenie miasta i gminy Grójec.
Część I – Remont ulic Worowskiej, Kościelnej, Starostokowej i Kozietulskiego w Grójcu oraz drogi gminnej nr 03 w miejscowości Podole.
Część II - Remont ulic Skargi i Jatkowej w Grójcu oraz drogi gminnej
nr 55 Uleniec - Dębie
07.07.2017
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
30.06.2017
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
21.06.2017
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej i przebudowa drogi gminnej os. Centrum w Grójcu.
21.06.2017
Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Grójec.
Część I – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Orzeszkowej (prawa strona)
Część II – Przebudowa chodnika na działkach 3361, 1784/12, 1784/13, 1784/7 w Grójcu
Część III – Budowa odcinka chodnika przy ulicy Szkolnej w Lesznowoli
14.06.2017
Przebudowa drogi gminnej nr 161558W, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Krobów
01.06.2017
Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
31.05.2017
Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej oraz odcinka chodnika wraz z wymianą nawierzchni na odcinku od ul. Mogielnickiej do ul. Brzozowej w Grójcu
05.05.2017
Zarządzanie kinem znajdującym się w budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury.
09.05.2017
Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
10.05.2017
Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec.
12.04.2017
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Głuchów – Wysoczyn.
06.04.2017
Remont więźby dachowej i pokrycia połaci dachowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
05.04.2017
Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej w Grójcu
05.04.2017
Remont chodników na terenie miasta i gminy Grójec
05.04.2017
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu
22.03.2017
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej w Grudzkowoli oraz Głuchów – Wysoczyn.
22.03.2017
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań
funduszu sołeckiego.
Część I – Nawierzchnie tłuczniowe
Część II – Nawierzchnie żwirowe
09.03.2017
Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu „Opracowanie Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy i Miasta Grójec, będącego podstawą opracowania w kolejnym etapie Gminnego Programu rewitalizacji” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego POMOC TECHNICZNA 2014-2020.
06.03.2017
Płużenie ulic i dróg utwardzonych sezon 2016/2017
08.03.2017
Remont nawierzchni ul. Armii Krajowej i kanalizacji w ul. Armii Krajowej w Grójcu
02.03.2017
Przebudowa ulicy Wilczogórskiej i Mszczonowskiej (na odc. od ulicy Targowej do obwodnicy) w Grójcu
02.03.2017
Remont drogi gminnej w Kobylinie
02.03.2017
Przebudowa chodników na terenie miasta Grójec.
Część I – Przebudowa chodnika ul.Piłsudskiego (prawa strona od torów do granic miasta)
Część II - Budowa odcinków chodników przy ul.Okrężnej i ul.Sybiraków i ul.Relaksowej
22.02.2017
Remonty dróg gminnych.
Część I – Remont nawierzchni drogi w Częstoniewie
Część II - Remont nawierzchni drogi w Kośminie (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 722 do skrzyżowania z drogą Szczęsna - Kośmin)
15.02.2017
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
02.02.2017
SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRÓJEC W OKRESIE 01.04.2017r. – 31.12.2017r.
08.02.2017
Wykonanie nawierzchni drogi w Dużym Dole oraz drogi w Kociszewie na odcinku od pałacu do bramy SUW
01.02.2017
Budowa ul. Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II w Grójcu - kolejny etap. Budowa oświetlenia ulicy Słowackiego na odcinku od ul. Wybickiego do ul. Zbyszewskiej.
01.02.2017

Budowa ulicy Stokowej w Grójcu

26.01.2017
Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
26.01.2017
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
20.01.2017
Usługi związane z odpadami w 2017 roku.
26.01.2017
Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zespołem boisk i urządzeń sportowych położonych przy ul. Sportowej w Grójcu.
 
     
 

Archiwum2010-2013

Archiwum2014-2016