Grójec

Urząd Gminy i Miasta w Grójcu

 
       
 

Dokumenty przetargowe

 
     srv2  
 
Data przetargu
Nazwa
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2017 roku.
30.12.2016
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2017 roku.
22.12.2016
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec
23.12.2016
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2017 roku
14.12.2016
DOWOŻENIE I ODWOŻENIE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ GRÓJEC
26.10.2016
Przebudowa odcinka drogi gminnej Lesznowola - Kawęczyn
28.09.2016
Utwardzenie dróg wewnętrznych w ciągu ulicy Orzeszkowej w Grójcu
20.07.2016
Budowa drogi gminnej- ul. Zdrojowej w Grójcu na odcinku do bramy byłego ZTS- FSO oraz budowę oświetlenia ulicznego części ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Medalowej do bramy byłego ZTS- FSO i części ul. Maratońskiej od ul. Zdrojowej za ul. Relaksową
13.07.2016
Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ewid. 36/2 w Skurowie
13.07.2016
Remont drogi gminnej Szczęsna - Kobylin
01.06.2016
Przetarg nieograniczony na "Budowa drogi gminnej w Skurowie"
01.06.2016
Budowę ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II -IV etap (budowa odcinka od ul. Sienkiewicza do ul. Wybickiego Grójcu)
27.04.2016
Budowę parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ulicami Mogielnicką i Kozietulskiego oraz budowę oświetlenia parkingu i ulicy - łącznika pomiędzy ul. Mogielnicką i Kozietulskiego
27.04.2016
Budowę parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 oraz budowa kablowego oświetlenia parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Mszczonowskiej i miejsc postojowych na działkach nr 1367; 1368; 1369; 1370; 1376 w Grójcu
16.03.2016
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
16.03.2016
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
04.03.2016
Budowa "Obiektu małej architektury - odlew z brązu jabłka wraz z siedziskiem"
17.02.2016
Budowę ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Łąkowej do końca ulicy Zbyszewskiej - III etap
17.02.2016
Budowę ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - III etap (poszerzenie ulicy na odcinku od Niepodległości do POW)"
17.02.2016
Przebudowa krytego basenu w Grójcu
10.02.2016
Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
10.02.2016
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gościeńczyce
10.02.2016
Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy Grójec
27.01.2016
Budowę drogi gminnej na działkach o nr ewid. 352, 366/29, 366/27, 366/61, 366/83 w Słomczynie
27.01.2016
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ul. Konopnickiej w Grójcu
27.01.2016
Przebudowa chodników na terenie miasta Grójec.
27.01.2016
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
27.01.2016
Przebudowa krytego basenu w Grójcu
07.01.2016
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
21.12.2015
Usługi związane z odpadami w 2016 roku
21.12.2015
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2016 roku
18.12.2015
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Grójec
16.12.2015
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2016 roku
22.12.2015
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
22.10.2015
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w IV kwartale 2015 roku
12.10.2015
Budowa odcinka ul. Granicznej wraz z łącznikiem do Al. Niepodległości w Grójcu – II etap.
01.10.2015
Remont drogi gminnej nr 63 w miejscowości Mieczysławówka
08.09.2015
Zimowe utrzymania dróg w gminie Grójec
02.09.2015
Wykonanie nawierzchni na parkingu przy al.Niepodległości w Grójcu
29.07.2015
Budowa boiska szkolnego przy PSP Nr 3 w Grójcu.
27.07.2015
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Grójcu.
22.07.2015
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbyszewskiej
15.07.2015
Przebudowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępina
17.06.2015
Remont pokrycia dachu i elewacji – Plac Wolności 20 w Grójcu
17.06.2015
Przebudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w ul. Mogielnickiej w Grójcu na odcinku od ul. Targowej do wysokości Rejonu Energetycznego oraz modernizacja ul. Mogielnickiej w Grójcu
17.06.2015
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbyszewskiej wraz z budową ulicy- II etap
20.05.2015
Budowę windy dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Grójcu
20.05.2015
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec
29.04.2015
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec
29.04.2015
Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi w Grudzkowoli
30.03.2015
Wywóz osadu z oczyszczalni ścieków w Grójcu
08.04.2015
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
08.04.2015
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
18.03.2015
Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do ul. Jana Pawła II - II etap (budowa chodników , wjazdów i ścieżki rowerowej)
05.03.2015
Zamiatanie mechaniczne jezdni ulic w 2015 roku.
11.03.2015
Budowa boiska szkolnego przy PSP w Lesznowoli Gmina Grójec
04.03.2015
Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Przedstacyjnej w Grójcu
25.02.2015
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Kobylin, gm. Grójec
25.02.2015
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, kanalizacji deszczowej z odgałęzieniami, sieci wodociągowej z odgałęzieniami w ulicy Mszczonowskiej oraz przebudowa ulicy Mszczonowskiej na odcinku do ul. Targowej
18.02.2015
Budowa boiska szkolnego przy PSP w Lesznowoli Gmina Grójec
18.02.2015
Budowa drogi gminnej Nr 160522W w miejscowości Pabierowice Gmina Grójec
11.02.2015
Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Zdrojowej
04.02.2015
Budowa ul. Zbyszewskiej na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Łąkowej w Grójcu
04.02.2015
Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy Grójec
04.02.2015
Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
04.02.2015
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grójcu ul. Zastacyjna
28.01.2015
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec
07.01.2015
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2015 roku
30.12.2014
Usługi związane z odpadami w 2015 roku
19.12.2014
Odławianie psów z terenu gminy Grójec w 2015 roku
16.12.2014
Usługi związane z odpadami w 2015 roku.
15.12.2014
Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2015 roku
17.09.2014
ZWIK - Usprawnienie systemu napowietrzania jednego ciągu technologicznego wraz z dodatkowym czyszczeniem obiektów towarzyszących na Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie gmina Grójec
24.09.2014
ZWIK - Wykonanie kraty dla przepompowni ścieków " Zbyszewska " położonej w mieście Grójcu przy ulicy Zbyszewskiej wraz z kontenerem kraty
15.09.2014
Plac zabaw w Uleńcu jako miejsce rekreacji przeznaczone do użytku publicznego
28.08.2014
Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do Jana Pawła II - I etap.
02.09.2014
ZWIK - Wykonanie kraty dla przepompowni ścieków " Zbyszewska " położonej w mieście Grójcu przy ulicy Zbyszewskiej wraz z kontenerem kraty
20.08.2014
GTBS - Remont pokrycia dachu i elewacji – Plac Wolności 20 w Grójcu
14.08.2014
ZAPO - Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczajacych do szkół prowadzonych przez gminę Grójec
28.07.2014
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
21.07.2014
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego.
CZĘŚĆ I
Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na drodze gminnej Głuchów - Wysoczyn.
CZĘŚĆ II
Remont drogi gminnej w miejscowości Podole.
02.07.2014
Dokończenie budowy ul. Maratońskiej.
02.07.2014
Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Grójcu na odcinku od ul. Laskowej do Al. Niepodległości.
25.06.2014
ZAPO - Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczajacych do szkół prowadzonych przez gminę Grójec
30.05.2014
Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi w Grójcu.
30.05.2014
Budowa chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do ul. Willowej.
Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul.Wybickiego do ul.Kolejowej.
Budowa chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul.Wilczogórskiej.
29.05.2014
Remont budynku Grójeckiego Ośrodka Kultury przy ul. Piłsudskiego 3 w Grójcu
16.05.2014
Usługi związane z odpadami w 2014 roku.
14.05.2014
Zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefa Wybickiego w Grójcu; ul. Polna 17A
06.05.2014
Usługi związane z odpadami w 2014 roku.
28.04.2014
Budowa drogi gminnej w Skurowie - I etap.
23.04.2014
Budowa ul.Zbyszewskiej-I etap (chodnik na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Łąkowej) Budowa oświetlenia cz. ulicy Zbyszewskiej.
16.04.2014
Budowa chodnika w ul. Wilczogórskiej na odcinku od ul. Mszczonowskiej do ul. Willowej.
Budowa chodnika w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul.Wybickiego do ul.Kolejowej.
Budowa chodnika w ul. Mszczonowskiej na odcinku od ul.Wilczogórskiej.
10.04.2014
Odnowa oznakowania poziomego w Grójcu.
02.04.2014
Budowa łącznika ul. POW z ul. Bankową.
02.04.2014
Budowa ul.Zbyszewskiej-I etap (chodnik na odcinku od ul.Piłsudskiego do ul.Łąkowej) Budowa oświetlenia cz. ulicy Zbyszewskiej.
27.03.2014
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Częstoniew Gmina Grójec
10.03.2014
Odbiór i wywóz ścieków komunalnych (CPV);90.00.00.00-7 w okresie od 01.04.14 do 31.03.15 r z nie skanalizowanych posesji mieszkaniowych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Grójcu.
10.03.2014
Przygotowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych na rzecz uczestników projektu ,,Myśl, Planuj, Działaj'' Grójecki Program Integracji Społecznej współfinansowanego.
26.02.2014
Budowa chodników w ul. Bagno, Mickiewicza, Armii Ludowej, Wołodyjowskiego i Skrzetuskiego, Zastacyjnej w Grójcu.
26.02.2014
Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do Jana Pawła II - I etap.
26.02.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami i przepompownią ścieków na terenie wsi Wola Krobowska
26.02.2014
Budowa wiat przystankowych w miejscowości Kobylin i Maciejowice - obręb Kośmin
19.02.2014
Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta i gminy Grójec
13.02.2014
Tłuczniowanie i żwirowanie dróg gminnych w ramach zadań funduszu sołeckiego.
13.02.2014
Remont nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec
13.02.2014
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, pompownią ścieków z przewodem tłocznym wraz z instalacją elektryczną pompowni w Grojcu ul. Laskowa, Przedstacyjna".
25.02.2014
Opróżnianie koszy ulicznych w Grójcu w 2014 roku.
29.01.2014
Budowa chodników w ul. Zastacyjnej, Mickiewicza, Bagno, Wołodyjowskiego i Skrzetuskiego w Grójcu. Budowa parkingu przy ul. Piotra Skargi w Grójcu etap I.
29.01.2014
Remont drogi gminnej nr 63 w m.Mieczysławówka, Remont nawierzchni na ul.Targowej w Grójcu.
29.01.2014
Budowa ulicy Słowackiego wraz z łącznikiem do Jana Pawła II - I etap. Oświetlenie ul. Słowackiego wraz z łącznikiem, ul. Heweliusza, Śniadeckich.
29.01.2014
Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Kośminie, gm. Grójec
22.01.2014
Remonty chodników na terenie miasta Grójec.
22.01.2014
Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec
22.01.2014
Budowa wiat przystankowych w miejscowości Kobylin i Maciejowice - obręb Kośmin
22.01.2014
Wykończenie mieszkań w realizowanym budynku usługowo-mieszkalnym w Grójcu przy ul. Piłsudskiego, działki o nr ewid. 1759/2; 1760; 3232/4
08.01.2014
Zakup i dostawa ciągnika wraz z spychaczem do śniegu i kosiarką do trawy