Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu

   
 
 1. SIWZ.docx
    
 2. Załaczniki 1-6.zip
     
 3. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 4. Załacznik nr 8 - kosztorysy ofertowe.zip
    
 5. Załacznik nr 9 - przedmiary.zip
    
 6. Załacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip

   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)