Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu

 1. SIWZ.docx
     
 2. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
    
 3. Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
    
 4. Załacznik nr 3 - oświadczenie o podmiocie wspólnym.docx
    
 5. Załacznik nr 4 - wykaz robót.docx
    
 6. Załacznik nr 5 - wykaz osób.docx
    
 7. Załacznik nr 6 - oświadczenie o grupie kapitałowej.docx
    
 8. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
    
 9. Załacznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Użytkowy i inne dok.zip - 360 MB!
   
 10. Pytania i odpowiedzi - docx
    
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)