ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY GRÓJEC

 1. SIWZ.docx nieaktualny

  SIWZ_29_08_2019.docx nieaktualny

  Zmiana SIWZ 03 09 2019.docx

  SIWZ_03_09_2019.docx aktualny
   
 2. Załacznik nr 1 - formularz oferty .docx
   
 3. Załacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.docx nieaktualny

  Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia_29_08_2019.docx nieaktualny

  Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia_03_09_2019.docx aktualny
   
 4. Załacznik nr 3 - formularz JEDZ.doc
   
 5. Załacznik nr 4 - zobowiązanie.docx
   
 6. Załacznik nr 5 - Oświadczenie o pzynależności do grupy kapitałowej.docx
   
 7. Załacznik nr 6 - Wykaz usług.docx
   
 8. Załacznik nr 7 - Wykaz sprzętu.docx
   
 9. Załacznik nr 8 - Wymagania dotyczące Bazy magazynowo-transportowej.docx
   
 10. Załacznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy (brak prawomocnego wyroku).docx
   
 11. Załacznik nr 10 - Oświadczenie Wykonawcy (brak środka zapobiegawczego) .docx
   
 12. Załacznik nr 11 - Wzór umowy.docx nieaktualny
   
  Zalacznik nr 11 - Wzor umowy_29_08_2019.docx aktualny
   
 13. Załacznik nr 12 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grójec.pdf
   
 14. Załacznik nr 13 - Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.docx
   
 15. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_31c1f063-d7c3-4b8a-9c2a-f8092c7b43a4 (1).asc
   
 16. Pytania.pdf
   
 17. Odpowiedzi na pytania

 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)