Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego  dla OSP Grójec


 1. SIWZ.docx
   
 2. Załącznik do SIWZ nr 1 - formularz oferty.docx
   
 3. Załącznik do SIWZ nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
   
 4. Załącznik do SIWZ nr 3 - opis minimalnych parametrów technicznych.doc
   
 5. Załącznik do SIWZ nr 4 - wzór umowy.doc
   
 6. Załącznik do SIWZ nr 5 - oświadczenie o przynależnosci do grupy kapitałowej .docx
   
 7. Załącznik do SIWZ nr 6 - oświadczenie o podmiocie wspólnym.docx
   
 8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
   
 9. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 2.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)