Wykonanie Studium Planistyczno-Prognostycznego dla nowej linii kolejowej Warszawa-Grójec w ramach II etapu naboru do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku.


 1. Siwz.pdf - nieaktualny

  Zmiana SIWZ.pdf dodano 12.01.2021r.

  SIWZ - AKTUALNY 12.01.2021 r.docx dodano 12.01.2021r.
 2.  
 3. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx

  Zalacznik nr 1 - formularz oferty AKTUALNY.docx dodano 12.01.2021r.
 4.  
 5. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu
   
 6. Załacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspólonym.docx
   
 7. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 8. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 9. Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx
 10.  
 11. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx

  Zalacznik nr 7 - wzor umowy AKTUALNY .docx dodano 12.01.2021r.
 12.    
 13. Zalacznik nr 8 - Opis przedmiotu zamowienia z zalacznikami.zip

  K + OPZ - projekt_liniowy ZAKTUALIZOWANY.docx dodano 12.01.2021r.
   
 14. Pytania i odpowiedzi 12.01.2021 r.pdf
   
 15. Pytania i odpowiedzi 15.01.2021 r.pdf
 16.  
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)