Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w Gminie Grójec w 2021 r.


 1. Siwz.pdf
 2.  
 3. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
 4.  
 5. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 6. Załacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspólonym.docx
   
 7. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych
   
 8. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 9. Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx
 10.  
 11. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
 12.    
 13. Zalacznik nr 8 - kosztorys ofertowy.pdf
 14.  
 15. Zalacznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip
 16.  
 17. Zalacznik nr 10 - przedmiar robot.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)