Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z remontem pokrycia dachowego (część główna budynków)przy ul. Armii Krajowej 10 i 10a w Grójcu na działce nr ew. 1399/1 i 1399/2


 1. Siwz.pdf
 2.  
 3. SIWZ - AKTUALNY.pdf
 4.  
 5. Zmiana SIWZ - 18.12.2020 r..pdf

 6. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
 7.  
 8. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy - AKTUALNY.docx
   
 9. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 10. Załacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspólonym.docx
   
 11. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych
   
 12. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 13. Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx
 14.  
 15. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
 16.    
 17. Zalacznik nr 7 - Wzor umowy - AKTUALNY.docx
 18.  
 19. Zalacznik nr 8 - Przedmiar i kosztorys ofertowy.zip
 20.  
 21. Zalacznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip
 22.  
 23. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)