Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2021 r.


 1. Siwz.pdf

 2. Załacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
   
 3. Załacznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
   
 4. Załacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspólonym.docx
   
 5. Załącznik nr 4 - Wykaz sprzętu.docx
   
 6. Załącznik nr 5 - Wykaz pojazdów.docx
   
 7. Załacznik nr 6 - oświadczenie o przynalezności do grupy kapitałowej.docx
 8.  
 9. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
 10.  
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)