Świadczenie usług pocztowych oraz kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 6. Załacznik nr 5 - oswiadczenie o podmiocie wspólnym.docx
   
 7. Załacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy .docx
 8.  
 9. Załacznik nr 7 - procedura.docx
 10.  
 11. Pytania i odpowiedzi.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)