Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki w±skotorowej w Grójcu

 1. Siwz.pdf - nieaktualny
 2.  
 3. SIWZ - aktualny - 04.11.2020
   
 4. Zmiana SIWZ - 4.11.2020 r.

 5. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
   
 6. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 7. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 8. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 9. Zalacznik nr 5 - wykaz osob.docx
   
 10. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
 11.  
 12. Zalacznik nr 7 - wzór umowy.docx
 13.  
 14. Zalacznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.docx
   
 15. Zalacznik do OPZ - Pismo nr DR.5183.166.2018.MP.pdf
   
 16. Informacja dotyczaca otwarcia ofert.docx
   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)