Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 1. Siwz.pdf

 2. Załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia .xlsx
   
 3. Załacznik nr 2 - formularz oferty energia.docx
   
 4. Załacznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału .docx
   
 5. Załacznik nr 4 - oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitałowej .docx
   
 6. Załacznik nr 5 - wykaz dostaw.docx
   
 7. Załacznik nr 6 - wzór umowy.docx
 8.  
 9. Załącznik nr 7 - formularz cenowy.xlsx
 10.  
 11. Załącznik nr 8 - oświadczenie o podmiocie wspólnym.docx
   
 12. Pytania i wyjaśnienia - WI.271.32.2020.KOI-1.pdf
 13.  
 14. Informacja dotyczaca otwarcia ofert.docx
   
   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)