Projekt remontu i zmiany sposobu użytkowania budynku dworca kolejki w±skotorowej w Grójcu.

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.docx
 10.  
 11. Załacznik do OPZ - Pismo nr DR.5183.166.2018.MP.pdf
   
 12. Informacja dotyczaca otwarcia ofert.docx
   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)