Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Grójec

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1a - Oferta Części 1
   
 3. Zalacznik nr 1b - Oferta Części 2
   
 4. Zalacznik nr 1c - Oferta Części 3
   
 5. Zalacznik nr 1d - Oferta Części 4
   
 6. Zalacznik nr 1e - Oferta Części 5
   
 7. Zalacznik nr 2 - OŚWIADCZENIE
   
 8. Zalacznik nr 3 - INFORMACJA O PODMIOCIE WSPÓLNYM
   
 9. Zalacznik nr 4 - WYKAZ SPRZĘTU
   
 10. Zalacznik nr 5 - OŚWIADCZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ
   
 11. Zalacznik nr 6a - Umowa
 12.  
 13. Zalacznik nr 6b - Umowa
 14.  
 15. Zalacznik nr 6c - Umowa
 16.    
 17. Zalacznik nr 6d - Umowa
 18.  
 19. Zalacznik nr 6e - Umowa
   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)