Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Lewiczyńskiej do ul. Drogowców

 1. Siwz.pdf nieaktualny
   
 2. Zmiana SIWZ 31.08.2020 r.docx dodano 31.08.2020r.
   
 3. SIWZ - aktualny.docx dodano 31.08.2020r.

 4. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx nieakturalny
   
 5. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy - AKTUALNY.docx dodano 31.08.2020
   
 6. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 7. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 8. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
   
 9. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 10. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 11. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx nieaktualny
   
 12. Zalacznik nr 7 - Wzor umowy - AKTUALNY.docx dodano 31.08.2020r.
   
 13. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy i przedmiar robot.zip
   
 14. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 15. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
 16.  
 17. Pytania i wyjaśnienia.pdf
 18.  
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)