Część I "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źrodeł ciepła na terenie Gminy Grójec"

Część I "Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Grójec"

 

 1. Siwz.pdf - nieaktualny
 2.  
 3. SIWZ 25.08.2020 - aktualny
 4.  
 5. Zmiana SIWZ - dodano 24.08.2020
 6.  
 7. Zmiana SIWZ - dodano 25.08.2020

 8. Zalacznik nr 1a - formularz oferty.docx
   
 9. Zalacznik nr 1b - formularz oferty.docx
   
 10. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 11. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 12. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 13. Zalacznik nr 5 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 14. Zalacznik nr 6 - wzor umowy na Czesc I zamowienia.docx
   
 15. Zalacznik nr 7 - wzor umowy na Czesc II zamowienia.docx
   
 16. Zalacznik nr 8 - ankieta - oswiadczenie.docx - nieaktualny
 17.  
 18. Zalacznik nr 8 - ankieta - oswiadczenie - AKTUALNY - dodano 24.08.2020
   
 19. Zalacznik nr 9 - tabela - zbiorcze zestawienie.docx - nieaktualny
 20.  
 21. Zalacznik nr 9 - tabela - zbiorcze zestawienie - AKTUALNY - dodano 24.08.2020
 22.  
 23. Pytania i odpowiedzi
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)