Budowa ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu – I etap

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.zip - nieaktualny
   
 10. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip - nieaktualny
   
 11. Zalacznik nr 10 – Dokumentacja projektowa i techniczna - nieaktualny
 12.  
 13. Pytania i wyjasnienia - WI.271.24.2020.KOI.pdf
 14.  
 15. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy - dodany 20.08.2020 - nieaktualny
 16.  
 17. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy - AKTUALNY.zip - aktualny dodany 26.08.2020
 18.  
 19. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne - AKTUALNY.zip - aktualny dodany 20.08.2020
 20.  
 21. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna - AKTUALNY.zip - aktualny dodany 20.08.2020
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)