Modernizacja odcinka sieci ciepłowniczej w ul. Laskowej

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy i przedmiar.zip
   
 10. Zalacznik nr 9 - dokumentacja projektowa.zip
   
 11. Zalacznik nr 10 - Procedura udzielania zmowien sektorowych.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)