Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zmiana SIWZ.pdf dodano 31.07.2020r.
   
 3. Zmiana SIWZ.pdf dodano 3.08.2020 r.

 4. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx nieaktualny
   
 5. Zalacznik nr 1 - formularz oferty - Zmiana 31.07.2020 r..docx aktualny dodano 31.07.2020r.
   
 6. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 7. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 8. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 9. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 10. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 11. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx nieaktualny
   
 12. Zalacznik nr 7 - wzor umowy - Zmiana 31.07.2020 r.docx aktualny dodano 31.07.2020r.
   
 13. Zalacznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia.docx
   
 14. Pytania i odpowiedzi.pdf
   
 15. Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.pdf
   
 16. Mapa.pdf
   
 17. Mapa 2.pdf

  Mapa poglądowa terenu wraz z uzbrojeniem dostępna pod adresem:

  http://grojec.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM+
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)