Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Grójec

 1. Siwz.pdf nieaktualny
 2. Zmiana SIWZ
 3. Siwz.pdf aktualny dodano 24.07.2020r.

 4. Zalacznik nr 1 - Formularz Ofertowy.docx
   
 5. Zalacznik nr 2 - Oswiadczenie nr 1.docx
   
 6. Zalacznik nr 3 - Oswiadczenie nr 2.docx
   
 7. Zalacznik nr 3a - Oswiadczenie nr 2a.docx
   
 8. Zalacznik nr 3b - Oswiadczenie nr 2b.docx
   
 9. Zalacznik nr 4 - Istotne postanowienia umowy dla Czesci I zamowienia.docx
   
 10. Zalacznik nr 4a - Istotne postanowienia umowy dla czesci II zamowienia.docx
   
 11. Zalacznik nr 5 - Program ubezpieczenia.docx
   
 12. Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz mienia Gminy Grojec do ubezpieczenia.xlsx 

 13. Wyjaśnienia - załącznik szkodowość.xlsx
   
 14. Wyjaśnienia na pytania do SIWZ.pdf
   
 15. Wyjaśnienia załącznik - Regulamin PSZOK.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)