Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap”
oraz
„Budowa odcinka ul. Bokserskiej

  1. Siwz.pdf nieaktualny

    Siwz.pdf aktualny Dodano 29.07.2020

    Zmiana SIWZ.pdf


  2. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
     
  3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
     
  4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
     
  5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
     
  6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
     
  7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
     
  8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
     
  9. Zalacznik nr 8 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robór.zip nieaktualny
     
  10. Zalacznik nr 8 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robot.zip aktualny dodano 29.07.2020
     
  11. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
     
  12. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
     
  13. Pytania i odpowiedzi.pdf dodano 29.07.2020
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)