Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap”
oraz
„Budowa odcinka ul. Bokserskiej

 1. Siwz.pdf nieaktualny

  Siwz.pdf aktualny Dodano 29.07.2020

  Zmiana SIWZ.pdf


 2. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz robot budowlanych.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robór.zip nieaktualny
   
 10. Zalacznik nr 8 - Kosztorysy ofertowe i przedmiary robot.zip aktualny dodano 29.07.2020
   
 11. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 12. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
   
 13. Pytania i odpowiedzi.pdf dodano 29.07.2020
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)