Utrzymanie czystości ulic w Grójcu w 2020 r.

 1. Siwz.pdf

 2. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - Informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - Wykaz usług.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - Wykaz sprzetu.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)