Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową przebudowę stadionu miejskiego przy ul. Laskowej w Grójcu

 1. Siwz.pdf nieaktualny
   
 2. SIWZ 02.06.2020.pdf aktualny
   
 3. Zmiana SIWZ - 2.06.2020 r.pdf

 4. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx
   
 5. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu.docx
   
 6. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 7. Zalacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 8. Zalacznik nr 5 - wykaz osob.docx
   
 9. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 10. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 11. Zalacznik nr 8 - opis przedmiotu zamowienia.docx
   
 12. Pytania i odpowiedzi.pdf
   
 13. Pytania i odpowiedzi2.pdf
   
 14. Pytania i odpowiedzi 3.pdf
   
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
   
 16. Informacja dotyczaca otwarcia ofert.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)