Budowa odcinka ul. Norwida do ul. POW oraz ul. POW od Norwida do Asnyka.

 1. Siwz.pdf nieaktualny

  Zmiana SIWZ 17.04.2020 r..docx

  SIWZ - AKTUALNY.docx
   
 2. Zalacznik nr 1 - formularz oferty.docx nieaktualny
   
  Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy AKTUALNY.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunkow udzialu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - wykaz robot budowlanych.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx nieaktualny
   
  Zalacznik nr 7 - wzor umowy AKTUALNY.docx
   
 9. Załacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.pdf
   
 10. Załacznik nr 9 - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf

 11. Załacznik nr 10 - dokumentacja projektowa i techniczna.zip
   
 12. Pytania i odpowiedzi.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)