Przebudowa chodników wzdłuż ul. Sienkiewicza w Grójcu na odcinku od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spelnianiu warunkow udzialu.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - informacja o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - wykaz robot.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - kosztorys ofertowy i przedmiar robot.zip
   
 10. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 11. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i techniczna.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)