Dostawa i montaż hali pneumatycznej nad istniejącym boiskiem przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Grójcu.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalacznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 2 - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - oswiadczenie o podmiocie wspolnym.docx
   
 5. Zalacznik nr 4 - wykaz robot.docx
   
 6. Zalacznik nr 5 - wykaz osob.docx
   
 7. Zalacznik nr 6 - oswiadczenie o grupie kapitalowej.docx
   
 8. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 9. Zalacznik nr 8 - Program Funkcjonalno-Uzytkowy i inne dok.zip (Rozmiar: 365 MB)
   
 10. Pytania Wykonawcow i odpowiedzi .pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)