Odławianie psów z terenu Gminy Grójec w 2020.

  1. Siwz.pdf
     
  2. Załacznik nr 7 - wzór umowy.docx
     
  3. Załączniki nr 1-6.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)