Całoroczna konserwacja dróg gruntowych w gminie Grójec w 2020 r.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki nr 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - Wzor umowy .docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - Kosztorys ofertowy.pdf
   
 5. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.pdf
   
 6. Zalacznik nr 10 - Przedmiar.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)