Dowożenie i odwożenie dzieci uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Grójec

 1. SIWZ.docx
   
 2. Zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia.docx
   
 3. Zał. 2 - formularz oferty dowozy dzieci.docx
   
 4. Zał. 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w spostępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.docx
   
 5. Zał. 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
   
 6. Zał. 5 - wykaz usług.docx
   
 7. Zał. 6 - wykaz osób.docx
   
 8. Zał. 7 - wykaz autokarów.docx
   
 9. Zał. 8 - umowa dowozy.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)