Rozbudowa budynku OSP w Kośminie na potrzeby garażu

 1. SIWZ.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
 1. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 2. Zalacznik nr 8 - kosztorysy ofertowe.zip
   
 3. Zalacznik nr 9 - przedmiary.zip
   
 4. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i STWiOR.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)