Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. SIWZ.pdf
   
 2. Załacznik nr 1 - formularz oferty.docx
 1. Załacznik nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx
   
 2. Załacznik nr 3 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
   
 3. Załacznik nr 4 - wykaz usług.docx
   
 4. Załacznik nr 5 - oswiadczenie o podmiocie wspólnym.docx
   
 5. Załacznik nr 6 - istotne postanowienia umowy.docx
   
 6. Załacznik nr 7 - procedura.docx
   
 7. Pytania i odpowiedzi.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)