Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu – III etap

 1. SIWZ.pdf nieaktualny
   
 2. Zmiana SIWZ - 22.11.2019r.pdf
   
 3. SIWZ 22.11.2019 r..pdf aktualny
 1. Zalaczniki 1-6.zip
   
 2. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 3. Zalacznik nr 8 - Przedmiar i kosztorys ofertowy.zip
   
 4. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne .zip
   
 5. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.zip
   
 6. Pytania i odpowiedzi.pdf
   
 7. Pytania i odpowiedzi 2 .docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu) BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zmianie)