Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 1. SIWZ.pdf
  - Zmiana SIWZ - 18.10.2019r..docx
  - Aktualny SIWZ. docx
   
 2. załacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia .xlsx
   
 3. załacznik nr 2 - formularz oferty energia (4).docx
   
 4. Zalacznik nr 3 - oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkow udzialu.docx
   
 5. zalacznik nr 4 - oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej.docx
   
 6. zalacznik nr 5 - wykaz dostaw.docx
   
 7. zalacznik nr 6 - wzor umowy.docx
  - załącznik nr 6 - wzór umowy aktualny
   
 8. zalacznik nr 7 - formularz cenowy.xlsx
   
 9. zalacznik nr 8 - oswiadczenie o podmiocie wspolnym.docx
    
 10. Pytania i odpowiedzi.docx
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu) Zmiana ogłoszenia dot. przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Grójec w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r."