Wykonanie podbudowy odcinka ul. Relaksowej w Grójcu

 1. Siwz.pdf
   
 2. zalaczniki 1-6 .zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - kosztorys ofertowy.pdf
   
 5. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 6. Zalacznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)