Przebudowa drogi gminnej Nr 161561W dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lesznowola od km 0+969,50 do km 1+479,50

 1. Siwz.pdf
   
 2. zalaczniki 1-6 .zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - kosztorys i przedmiar.zip
   
 5. SST Lesznowola.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)