Budowa drogi gminnej nr 54 we wsi Kośmin

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zmiana SIWZ.pdf
   
 3. SIWZ- zmiana 23.05.2019 r..pdf
   
 4. Załącznik nr 1 – zmiana 23.05.2019 r.
   
 5. zalaczniki 1-6 .zip
   
 6. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx nieaktualny
   
 7. Załącznik nr 7 – zmiana 23.05.2019 r.
   
 8. Zalacznik nr 8 - przedmiary i kosztorysy.zip
   
 9. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 10. Zalacznik nr 10 - dokumentacja techniczna i projektowa.zip
   
 11. SB.02.03 Plan sytacyny wodociag.pdf rysunkek Nr 40 do dokumentacji projektowej.
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)