Przebudowa dróg gminnych w Krobowie

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Załącznik nr 8 - Kosztorys_przetargowy.pdf dodano 25.04.2019r.
   
 5. Zalacznik nr 9 - SST.pdf
   
 6. Zalacznik nr 10 - dokumentacja projektowa i techniczna.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)