Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - kosztorysy ofertowe.zip
   
 5. Zalacznik nr 9 - Przedmiary.zip
   
 6. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 7. Pytania i odpowiedzi.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)