Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej z przyłączami w ul. Kościelnej wraz z jej przebudową

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - kosztorysy ofertowe.zip
   
 5. Zalacznik nr 9 - przedmiary.zip
   
 6. Zalacznik nr 10 - SST i dokumentacja projektowa.zip
   
 7. Pytanie i odpowiedz do SIWZ.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)