Budowa ul. Sienkiewicza w Grójcu - II etap

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 przedmiar i kosztorys ofertowy.zip
   
 5. Zalacznik nr 8 - ZMIANA poz.15 przedmiar i kosztorys ofertowy.zip 10.04.2019r.
   
 6. Zalacznik nr 9 - SST .zip
   
 7. Zalacznik nr 10 - dokumentacja projektowa.zip
   
 8. Pytania i odpowiedzi do SIWZ.pdf
   
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)