Część I: Remont drogi gminnej nr 36 Las Lesznowolski – Duży Dół II etap. Cześć II: Tłuczniowanie dróg w ramach zadań funduszu sołeckiego.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zalaczniki 1-6.zip
   
 3. Zalacznik nr 7 - wzor umowy.docx
   
 4. Zalacznik nr 8 - przedmiary i kosztorysy.zip
   
 5. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)