Przebudowa drogi gminnej Osiedle Centrum. Budowa odcinka ulicy Konopnickiej w zakresie chodnika i nawierzchni drogi

 1. Siwz.pdf
   
 2. SIWZ - zmiana 13.03.2019 r.pdf
   
 3. Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.zip
   
 4. Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 5. Załącznik nr 7 - wzór umowy - zmiana 13.03.2019 r..docx
   
 6. Zalacznik nr 8 -Przedmiary robot i kosztorysy ofertowe.zip
   
 7. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 8. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa.zip
   
 9. Pytania i odpowiedzi.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)