Budowa ul. Akacjowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym oraz budowa oświetlenia ul. Akacjowej. Przebudowa części drogi gminnej ul. Brzozowa w Grójcu

 1. Siwz.pdf
   
 2. SIWZ - zmiana 13.03.2019 r..pdf
   
 3. Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.zip
   
 4. Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 5. Zalacznik nr 8 - Przedmiary i kosztorysy.zip
   
 6. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
   
 7. Zalacznik nr 10 - projekty i dokumentacja projektowa.zip NIEAKTUALNY

 8. Zalacznik nr 10 - projekty i dokumentacja projektowa.zip ZMIANA AKTUALNY 13.03.2019r.
   
 9. Pytania i odpowiedzi - Akacjowa i Brzozowa.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)