Przebudowa części budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 z przeznaczeniem na przedszkole 6- oddziałowe

 1. Siwz.pdf
   
 2. Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.zip
   
 3. Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 4. Załącznik nr 8 - kosztorysy ofertowe i przedmiary.zip
   
 5. Zalacznik nr 9 - Przedmiary.zip
   
 6. Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.7z
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)