Część I: Remont drogi gminnej nr 55 Uleniec – Dębie – II etap, Remont drogi gminnej nr 108 we wsi Uleniec. Część II: Remont drogi gminnej nr 4 Głuchów – Kośmin. Część III: Remont drogi gminnej nr 92 w Woli Worowskiej. Część IV: Wykonanie nawierzchni drogi gminnej  w miejscowości Duży Dół -III etap.

 1. Siwz.pdf
   
 2. Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.zip
   
 3. Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 4. Załącznik nr 8 - kosztorysy ofertowe i przedmiary.zip
   
 5. Zalacznik nr 9 - Szczegolowe Specyfikacje Techniczne.zip
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)