Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych i ulic na terenie miasta i gminy Grójec

 1. Siwz.pdf
   
 2. Załączniki nr 1 - 6 do SIWZ.zip
   
 3. Załącznik nr 7 - wzór umowy.docx
   
 4. Załącznik nr 8 - kosztorys ofertowy.pdf
   
 5. Załacznik nr 9 -Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.pdf
   
 6. Załącznik nr 10 - Przedmiar robót.pdf
 
BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)