Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Grójcu
w Grójcu

 1. Siwz.pdf
   
 2. Zmiana specyfikacji siwz.pdf nieaktualna
    
 3. Umowa wzór.doc
   
 4. Specyfikacje techniczne.zip
   
 5. Opinia geotechniczna.zip
   
 6. Wyposażenie meblowe.pdf
   
 7. Kurtyna powietrzna.pdf
   
 8. Zał. nr 15 Blacha falista.pdf
   
 9. Specyfikacja techniczna - niskopradowe.pdf
   
 10. Karta techniczna poliweglanu.pdf
   
 11. Pytania i odpowiedzi.pdf

Projekty wykonawcze:
 

 1. Projekt Wykonawczy Architektura.zip
   
 2. Projekt Wykonawczy Instalacja CO.zip
   
 3. Projekt Wykonawczy Instalacja wod kan.zip
   
 4. Projekt Wykonawczy Konstrukcji.zip
   
 5. Projekt Wykonawczy zagoposdarowanie.zip
   
 6. Projekt Wykonawczy oddymianie klatek.zip
   
 7. Projekt Wykonawczy zjazd publiczny.zip
   
 8. Projekt Wykonawczy kan-deszczowa i przyłącze.zip
   
 9. Projekt wykonawczy przył-wodociągowe.zip
   
 10. Projekt wykonawczy przył kan sanitarnej.zip
   
 11. Projekt Wykonawczy Inst elektryczne.zip
   
 12. Projekt Budowlany wentylacji mechanicznej.zip
   
 13. Projekt Wykonawczy Instalacje niskopradowe.zip

Przedmiary:

 1. Przedmiar Zagospodarowanie terenu.pdf
   
 2. Przedmiar Przyłącze kan sanitarnej.pdf
   
 3. Przedmiar Przyłącze wodociągowe.pdf
   
 4. Przedmiar Kanalizacja deszczowa i przyłącze.pdf
   
 5. Przedmiar Instalacja wentylacji wywiewnej.pdf
   
 6. Przedmiar Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej.pdf
   
 7. Przedmiar Instalacja kanalizacji sanitarne zewnetrznej.pdf
   
 8. Przedmiar Przyłącza wod-kan dla zaplecza boisk zew.pdf
   
 9. Przedmiar Instalacja wodociagowa.pdf
   
 10. PRZEDMIAR Budowlany.pdf
   
 11. Przedmiar Instalacja CO.pdf
   
 12. Przedmiar Instalacja wentylacji nawiew-wywiew.pdf
   
 13. PRZEDMIAR Instalacja elektyrczne i niskopradowe.pdf nieaktualne
   
 14. PRZEDMIAR Instalacja elektyrczne i niskopradowe aktualne 15112018.pdf


BIP Biuletyn Informacji Publicznej UGiM w Grójcu (Ogłoszenie o zamówieniu)